Kiss Hády : Soutěže

Rádio online Studio online

Právě hraje:

NEJVÍC HUDBY

Playlist > Napište nám >

PŘEDVOLBA ZA KILO

PŘEDVOLBA ZA KILO

Kolikrát máš naladěné rádio Kiss Hády v paměti svého autorádia?

Nejrozšířenější autorádia na našem trhu mají většinou v první paměti (FM1) 6 pozic na uložení oblíbených rádiových stanic...a o ty tentokrát jde:-)

Doporučujeme vytáhnout návody na nastavení a uložit si do všech 6ti pamětí rádio Kiss Hády, ve všední dny si to kontrolujeme a odměňujeme! Za každé naladěné rádio Kiss Hády vyplácíme 100,- Kč okamžitě na ruku, jinými slovy až 6 x 100,- Kč za správně naladěné předvolby na autorádiu:-) Tak ať nejste zaskočeni, až si Vás zastavíme a mrkneme na autorádio!

Více informací ve vysílání rádia Kiss Hády...

Pravidla soutěže Předvolba za kilo!

- Soutěž probíhá od 14.10.2013. Výherní hodiny stanovené různě, v nepravidelných časech

- V těchto dnech bude ulicemi města Brna brouzdat KISSPATROLA rádia Kiss Hády.

- V každé výherní hodině Kisspatrola zastaví a Kisspatrolka s viditelně označenou cedulí náhodně zastaví projíždějící auto. Pokud bude mít řidič naladěno na autorádiu stanici Kiss Hády, získává od nás finanční výhru. Po vyplacení výhry se bude Kisspatrola přesouvat opět na další místo a v příští hodině odchytávat dalšího výherce.

- Pokud máte v autě naladěno na předvolbě rádio Kiss Hády, získáváte 100,-Kč. Pozor! Za každou předvolbu dáváme po stovce, to znamená, že pokud budete mít naladěnu naši stanici na všech šesti předvolbách autorádia, získáváte od nás 600,- Kč!

- Maximální výše výherní částky je 600,- Kč, počítají se pouze předvolby na FM1!

- Výhra není nijak soudně vymahatelná a pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže.

- Každý ze soutěžících může finanční odměnu vyhrát pouze jednou, při další návštěvě Kisspatroly nebude výhra uznána a automaticky se přenáší na dalšího soutěžícího v pořadí.

- Soutěže se mohou účastnit pouze řidiči starší 18ti let s automobilem, žádné jiné dopravní prostředky nebudou uznány.

- Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže nebo osoby blízké těmto osobám (ust.§116 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby nepřímo spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto došlo k tomu, že vítězem některé z cen se stane osoba uvedená v tomto odstavci, jsou provozovatelé oprávněni odebrat takovému výherci výhru.

- Účastí v této soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry organizátor soutěže má právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas...) pro reklamní a marketingové účely.

Jména výherců mohou být zveřejněna v médiích a na internetu. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné a vymáhání soudní cestou je vyloučeno.