Kiss Hády : Soutěže

Rádio online Studio online

Právě hraje:

NEJVÍC HUDBY

Playlist > Napište nám >

Účet prosím!

Tenhle účet platíme MY! Startujeme v pátek 25. 5. 2012 a proplácíme i soboty a neděle!!!

Nech si svoji útratu proplatit na recepci rádia Kiss Hády! Jak na to? Navštiv jednu z partnerských restaurací, napiš na účtenku svoje jméno a při odchodu vhoď svůj účet do speciálního boxu...potom už jenom poslouchej rádio Kiss Hády! Nekolikrát denně účtenky z boxů vybereme a jména přečteme, jestli uslyšíš svoje jméno a potvrdíš-li utracenou částku, obnos Ti proplatíme do posledního halíře:-)

Účet prosím! za vás zaplatí rádio Kiss Hády:-)

Partnerské restaurace:

Pivnice na Jungmance, Jungmannova 1, Brno - http://www.pivnice-jungmannka.cz/

EMPIRE 1, Restaurace, kavárna a cokteil bar, Josefská 7/9, Brno - http://www.empirebrno.cz/

EMPIRE 2, Restaurace s terasou, kavárna a cokteil bar, Náměstí Svobody 16, Brno - http://www.empirebrno.cz/

Restaurant a Pizzéria ARCA, Dům Pánů z Lipé, Náměstí Svobody 17, Brno - http://www.arca-brno.cz/

Hotel PEGAS, Hotel, pivovar a pivnice, Jakubská 4, Brno - http://www.hotelpegas.cz/

Restaurace DEJA VU, Srbská 4, Brno - http://www.dejavu-restaurace.cz/

Restaurace TUKAN, Palackého náměstí 9, Brno - http://www.tukan.cz/

Restaurace GYROPOLIS, Přemyslovo náměstí 22, Brno - Slatina - http://www.gyropolis.cz/Uvod.aspx

Restaurace VIKTORIA, Vodařská 232/2, Brno - http://www.restauraceviktoria.cz/

Restaurace NA ŠVÁBCE, Údolní 4, Brno - http://www.nasvabce.cz/

Restaurace U VRTULE, Věstonická 3, Brno - http://cs-cz.facebook.com/pages/U-Vrtule/177024725719019

KOMETA PUB, Kounicova 20, Brno - http://www.kometapub.cz/

Restaurace U KORMIDLA, Kounicova 43, Brno - http://www.ukormidla.cz/

TINTO Restaurace-Bar-Gril, Grohova 2, Brno - http://www.tinto.cz/

Original Czech Pub V PRÁCI, Kotlářská 51a, Brno - http://www.vpraci.com/

Restaurace HOLIDAY, Svratecká 11, Brno - http://www.holidayrestaurace.cz/

KIKI Restaurant, Libušina třída 2, Brno - http://www.kiki-restaurant.cz/

Restaurace VÝTOPNA, Hlinky 34, Brno - http://www.vytopna.cz/brno

Restaurace LÍSKOVECKÁ TERASA, Petra Křivky 1a, Brno - http://cs-cz.facebook.com/people/L%C3%ADskoveck%C3%A1-Terasa/100002023161799

Pivnice DOMEČEK, Laštovkova 1a, Brno - Bystrc

Účet prosím

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže:
Organizátorem soutěže Účet prosím je rádio Kiss Hády, Štefánikova 38a, Brno, 612 00.

2. Termín a popis soutěže:
Soutěž bude probíhat ve vysílání rozhlasové stanice rádio Kiss Hády od pátku 25. 5. do neděle 10.6.2012 a to každý den  (od pondělí do neděle) od 9 do 16 hodin. Každý, kdo se chce zapojit do soutěže Účet prosím, navštíví jednu z 20 hospod a restaurací (jejichž seznam najde na www.kisshady.cz). V dané restauraci zaplatí účet za jídlo a pití. Pokud se nejedná o účtenku z registrační pokladny, je nutné ji opatřit razítkem dané provozovny. Razítko si vyžádejte u obsluhy. Na druhou stranu účtenky musí soutěžící napsat čitelně svoje jméno a telefonní číslo. Poté ji vhodí do soutěžního boxu označeného logem rádia Kiss Hády. Následně je důležité poslouchat vysílání rádia Kiss Hády. V uvedeném termínu bude rádio Kiss Hády ve svém vysílání každý den zveřejňovat několik možných výherců. Pokud soutěžící uslyší své jméno, musí co nejrychleji zavolat na telefonní číslo 541 42 88 33. Ten, který se dovolá nejrychleji (nejpozději však 60 minut po uveřejnění v éteru), vyhrává proplacení svého účtu na recepci rádia Kiss Hády.

3. Předání výhry:
Výhra bude výherci vyplacena v sídle rádia Kiss Hády,  každý všední den mezi 15:00 - 17:00. Pokud si však výherce nevyzvedne výhru ve lhůtě dvou měsíců od získání výhry, nárok na výhru propadá.

4. Podmínky účasti v soutěži:

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona c. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži. Pokud by přesto došlo k tomu, že vítězem některé z cen se stane osoba uvedená v tomto odst. tohoto herního řádu, jsou provozovatelé oprávněni odebrat takovému výherci výhru. 
Účast v této soutěži není omezena věkem. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, bude organizátor soutěže požadovat na jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předávání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let tak činí jejich zákonní zástupci), že v případě výhry organizátor soutěže má právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamu týkajících se účastníků nebo jejich projevu osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Účastníci soutěže jsou vázáni těmito pravidly a Výherním řádem rádia Kiss Hády.

5. Uveřejnění pravidel soutěže:
Tato oficiální pravidla soutěže budou uveřejněna na oficiálních internetových stránkách rádia Kiss Hády na internetovém serveru www.kisshady.cz  a budou po celou dobu trvání soutěže k nahlédnutí v recepci rádia nebo partnerských restauracích. Soutěžící jsou pravidly vázáni.

6. Oprávnění organizátora soutěže:
Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.